En undersökning förenklar

Lyssna på era kunder. Lyssna på vad de tycker och tänker. Speciellt om vad de tycker och tänker om er som företag. Oftast brukar företag skapa nya produkter. Produkter de tror kan säljas stort på marknaden. De tror att dessa ska bli populära bland människor.

Men hur kan företag veta vad som är bäst för oss människor här ute i samhället? Hur ska det kunna veta vad vi vill ha? Det vet de inte. Därför bör företag satsa på att göra undersökningar till oss.

Undersökningar där vi får svara på vad vi tycker och tänker.

This entry was posted in undersökningar. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

3 Comments

  1. Esteban_83 says:

    Det är bra att vi får svara på undersökningar. En chans då vi får säga saker

  2. Ja en mycket bra chans till att få uttrycka sig

  3. Mycket bra med undersökningar. Vi måste också få säga något

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>