Hur man samlar information

När man ska ha in information till företaget så måste man gå rätta vägar för att få det, vare sig det handlar om att man ska ha det via en marknadsförare eller om man ska se till att själv gå ner på stan och fråga folk om saker och ting så ska man göra det som folket vill.

Om man ska ta reda på vad de vill så måste amn fråga.

This entry was posted in information. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Comment

  1. Jacob says:

    Håller med om det, de är viktigt att fråga dem om det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>